www.levnadovolenka.cz

 

 

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 80,00 Kč
skladem
běžná cena 1 150,00 Kč
naše cena 500,00 Kč
skladem
naše cena 340,00 Kč
skladem

KONTAKTY

Prodejna - KAM-GARDEN
Brněnská 42
695 01 Hodonín
tel: +420 774 498 896
info@kam-garden.cz
facebook.com/kamgarden
GPS: 48°52'17.30"S ;17° 7'1.48"V

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 400,00 Kč
skladem
naše cena 80,00 Kč
skladem
naše cena 700,00 Kč
skladem

NÁVODY
VOLNĚ STOJÍCÍ NEBO OPĚRNÁ SUCHÁ ZÍDKA

KROK 1: VÝBĚR KAMENE

Druhů kamene na výběr je mnoho, pro inspiraci stačí navštívit zahradní centrum nebo prodejnu stavebnin ve vašem okolí. Dejte přednost druhům, které přirozeně tvoří pravoúhlé tvary. Práce s nimi bude snazší a výsledná zeď stabilnější. Také je dobré zvolit kámen, který se dodává v různých velikostech a tvarech, k plnění určitých funkcí totiž potřebujete kusy spe­cifických rozměrů. Pro výpočet potřebného množství kamene vynásobte délku a výšku zídky její tloušťkou. Vypočítaný objem vám personál stavebnin převede na požadovanou hmotnost kamene. Vždy nakupujte s dostatečnou rezervou, během pokládky pak bude snazší vybrat kus, s nímž dosáhnete správného tvaru, vzhledu a funkce.

 

KROK 2: PROVEDENÍ VÝKOPU

Kamenná zídka vyžaduje pevné a dobře odvodněné základy. Někteří stavitelé jednoduše odstraní svrchní vrstvu zeminy a kladou kameny na tvrdé podloží, ale většina odborníků základy zpevňuje: provedou výkop do hloubky 20-30 cm, jeho dno udusají a posypou dre­nážní vrstvou drceného štěrku. Nejprve si vyznačte obrysy zídky. Pokud má být rovná, zaražte do země kolíky a natáhněte mezí ně provazy, průběh vlnité zdi můžete vyznačit hadicemi nebo provazy a pak křivky vysypat vápnem nebo vystříkat barvou ve spreji.

 

KROK 3: VLASTNI STAVBA

Když se podíváte na hotovou kamennou zídku, zpravidla uvidíte, že kameny jsou kladené do horizontálních vrstev neboli řad. Při pohledu zblízka si navíc všimnete, že svislé (styčné) a někdy ani vodorovné (ložné) spáry neprobíhají bez přerušení. Pravidelné převazování spár má zásadní vliv na pevnosti zdi. Tak jako kámen snáze rozlomíte, když v něm nejprve dlátem uděláte rýhu, kamenná zídka se spíše zbortí, když v ní ponecháte dlouhé průběžné spáry.

Také je důležité uložit každý kámen stabilně a vodorovně, jakékoliv viklání se s rostoucí výškou stavby zhoršuje. Zvláště u větších kamenů polohu pečlivě kontrolujte vodováhou a okraje kamenů podkládejte menšími kusy a úštěpy, aby bloky ležely pevně a rovně. Chcete-li kámen zkrátit, vysekejte v něm rýhu dlátem nebo sekáčem, položte ho přes okraj trámu, aby odla- movaná část visela ve vzduchu a poklepávejte do ní malým kladívkem. Obecně ale používejte kameny tak, jak jsou. Ušetříte si čas a zídka bude vypadat přirozeněji.

Při kladení první řady se vyvarujte typické začátečnické chyby a nesnažte se použít hned dole ty největší kameny. Budou se hodit, až bude třeba upevnit vyšší řady zdi. Do spodní řady vybírejte velké ploché kameny, které vytvoří pevný základ pro celou zídku. Protože první řada mnohdy leží částečně pod úrovní terénu, můžete do ní dát nejméně vzhledné kusy. Další řady začínejte od rohů zídky a postupujte doprostřed, aby konstrukce byla stabilnější. Do rohů vybírejte kameny, které mají dvě dobré ploché strany.

Při kladení řad dodržujte tyto zásady:

Dva přes jeden, jeden přes dva: Nikdy neklaďte přímo nad sebe stejně velké kameny. Sesunuly by se vám jako příliš vysoký štos knih. Styčné spáry převazujte podobně jako při zdění cihlami, klaďte jeden kámen nad dva spodní a dva nad jeden. Vaše zídka tak bude nejen pevnější, ale i hezčí na pohled.

Stanovte správný sklon: Každá nová řada zídky musí trochu ustupovat, buď směrem ke svahu, pokud má sloužit jako opěrná, nebo směrem ke středu, je-li volně stojící. Míru ustou­pení vyjadřuje sklon zdi. Při stavbě opěrné zídky je dobré odsadit každou řadu cca o 1,5 cm oproti řadě předcházející, v případě oboustranné zdi by měl odklon od vertikály dosahovat kolem 15 stupňů. Ideální je vyrobit si šablonu z rovného prkna o průřezu asi 4 x 9cm, na které přibijete laťku v požadovaném sklonu. Přikládáním šablony k čelu zdi pak můžete kontrolovat správný sklon. Kolmé postavení šablony zajistíte připevněním vodováhy k svislé lati.

Používejte vazebné kameny: Vazák neboli vazebný kámen sahá příčně přes celou tloušťku zdi a podélně přes dva nebo více kamenů. U opěrných zídek se používají dlouhé vazáky, které přesahují ze zídky až do zpevňovaného svahu. Vazáky jsou pro pevnost zídky nezbytné a fun­gují jako jakási kotva pro okolní kameny. Obvykle se doporučuje používat je v rozestupech 120 až 180cm nebo tak často, jak je praktické.

Začleňte stojáky: Stojáky fungují podobně jako vazáky, ale vertikálně. Tyto kameny jsou postavené nastojato, aby překrývaly ložné spáry a tím zpevňovaly zídku, kromě toho ji opticky zpestřují a odlehčují. Stojákem převazujte dvě nebo tři řady opět zhruba každé 2 metry nebo tak často, jak je potřeba.

Odkládejte si kameny na korunu: V průběhu stavby si dávejte stranou velké ploché kameny sahající přes celou zídku. Budou se hodit do vrchní řady, která zpevňuje kameny z niž­ších řad a dodává zídce upravený vzhled.

Nestavte příliš vysoko: Suché kamenné zídky by neměly přesahovat výšku 100-120 cm. Jednak je manévrování s kameny nad tuto výšku obtížné a především, vyšší stavby bývají nestabilní. Přiměřeně vysoká zídka v zahradní scenérii i opticky lépe působí.

Často a z odstupu kontrolujte: Nelitujte času na pravidelnou vizuální kontrolu rostoucí zídky. Sledujte vyváženost vzhledu a rozmanitost kamenů, rovnost linií, převázání spár vazáky a stojáky i celkový dojem. Při přestávce si nejen odpočinete, ale máte možnost posoudit kva­litu vznikající stavby a její působení v kontextu okolní scenérie.

 

KROK 4: VYPLNĚNÍ

Pokud stavíte opěrnou zídku, vysypejte prostor za ní téměř až po vrch štěrkem, který odvede vlhkost a zajistí stabilitu. Když je zídka hotová, přihrňte na štěrkovou výplň vrstvu zeminy a substrátu a případně vysaďte rostliny.


SUCHÁ TERASA NEBO CHODNÍK

KROK 1: UMÍSTĚNÍ A VELIKOST

Při hledání vhodného místa pro terasu či chodník zvažte intenzitu jejich využití, hlavní trasy pohybu i rozměry plánovaného prvku. Chcete mít kde ve dvou v klidu vypít kávu a přečíst noviny, nebo potřebujete prostor, kam se při grilování posadí celá rodina? Přejete si nasmě­rovat návštěvníky k bočnímu spíše než čelnímu vchodu do domu? Máte na zahradě jezírko, altánek nebo jiné zajímavé místo, k němuž byste chtěli hosty přivést? Stavíte úzkou stezku pro osamělého chodce na procházce stinnou zahradou, nebo chodník dost široký pro dětskou tříkolku?

Po ujasnění funkce, kterou má vaše dlážděná plocha plnit, si vyznačte její velikost a tvar v terénu natažením šňůry mezi kolíky, barvou ve spreji nebo třeba moukou. Pokud má být terasa čtvercová nebo obdélníková, ověřte její pravoúhlost změřením všech stran a diagonál. Délka a šířka obou stran musí být stejná, také diagonální vzdálenosti by se měly shodovat. Stavíte-li organicky tvarované, neformální dílo, můžete si obrys plánované cesty nebo pose­zení jednoduše vyrýt do země. K vyznačení oblých a zvlněných tvarů dobře poslouží zahradní hadice.

KROK 2: VÝKOP PRO VYTVOŘENÍ POTŘEBNÉHO SPÁDU

Po vyznačení obrysu odkopejte zeminu na tloušťku použitých kamenů a přidejte 5 až 10 cm na podkladovou vrstvu písku. Pokud tedy dláždíte deskami o síle 4 až 5 cm, bude váš výkop zhruba 10 až 12 cm hluboký. Protáhněte výkop o 5 až 10 cm za vyznačený obvod terasy nebo chod­níku, abyste získali manévrovací prostor. Odhrňte svrchní vrstvu půdy.

V stavbě terasy má zásadní význam správné spádování, kterým korigujete odtok srážkové vody. Stojí-li terasa blízko u domu, vyspádujte ji směrem do zahrady, pryč od základů domu. Terasu stojící na volném prostranství je možné .yspádovat od středu na všechny strany. Spád chodníku může sledovat přirozený sklon terénu, pokud tím ovšem nesměřuje vodu k základům domu či jiné budovy. Pro terasy se doporučuje spád kolem 1 cm svahu na 1 m délky. V místech s vydatnými srážkami a nebezpečím zatopení je nutné udělat výkop hlubší, dno vysypat asi 10cm vrstvou drceného štěrku a teprve na něj nasypat písek. Mnoho stavitelů používá štěrkové lože za všech okolností, kvůli větší stabilitě a dokonalejší drenáži. Pokud se rozhodnete pro štěrkový základ (viz ilustrace na str. 132), zvažte jeho podložení geotextílií. Před nasypáním pískové vrstvy neza­pomeňte štěrk zhutnit podle popisu na následu­jící straně.

Průběžně kontrolujte správné vyspádování výkopu.Vyznačte si vodorovnou rovinu vykolí­kováním a natažením šňůry, na niž zavěsíte malé vodováhy, nebo přikládejte na různé části dna výkopu v různých směrech dlouhé širší prkno s vodováhou.

KROK 3: PÍSKOVÉ LOŽE

Po odkopání svrchní vrstvy půdy prolejte vodou a udusejte podklad, aby se zpevnil, a položte v celé ploše geotextílii proti prorůstání plevele. Již v této fázi je možné položit také obrubník, který drží písek a posléze i kameny. Obrubníky se vyrábějí z celé řady materiálů, od tlakově impregnovaného dřeva přes plast až po kov. Ve většině případů však k zajištění kamenů proti posunutí postačí dosypat kolem okrajů zeminu a zhutnit.

Když jsou základy pro budoucí terasu či chodník vykopané, zhutněné a vyložené geotextílií, vysypte lože 5 až 8cm vrstvou tříděného písku (při zvýšených nárocích na odvodnění položte nejprve štěrk a pak písek, jak je popsáno výše). Uhlaďte hráběmi a následně obnovte spád tažením dlouhé stěrky o průřezu 4 x 9cm. Dobré je udělat si z latí dočasná vodítka, abyste stěrku táhli ve správné výšce a sklonu. Navlhčený písek se snáze uhlazuje.

KROK 4: POKLÁDKA KAMENŮ

Kameny začněte pokládat od rohu. Pokud jste zvolili pravidelné desky, budou k sobě těsně přiléhat podle vámi zvoleného schématu. Jsou-li hrany nepravidelné, čeká vás originální abstraktní puzzle a trpělivé hledání tvarů, které do sebe zapadají. Tvar kamenů můžete upravit, když v požadovaném místě nejprve dlátem nebo sekáčem vysekáte rýhu a pak přebytečnou část kamene položíte přes okraj a poklepáváním kladívka opatrně odlomíte. V každém případě udržujte stejnoměrnou šířku spáry. Formálnějšího vzhledu dosáhnete těsnými spárami, dlažba s širšími mezerami bude působit více přirozeně.

Každý kámen položte na místo a mírným posunováním usaďte do písku. Zkontrolujte vodo­váhou správné uložení včetně výšky kamene a potřebného spádu. Sedí-li kámen příliš vysoko nebo se kýve, vyjměte ho a seškrábněte vrstvu písku. Je-li naopak příliš nízko, dosypte pod néj písek a kamenné

KROK 5: KONEČNÁ ÚPRAVA

Když je dlažba hotová, nasypte na ni hromadu písku a smetákem ho rozmeťte do spár mezi kameny. Pokropte vodou, aby si písek sednul a celý proces opakujte. (Někdo používá k závěrečnému vyplnění spár místo písku kamennou drť stejné barvy, jako je kámen.) Po obvodu dlažby dosypte zeminu a substrát. U přírodních kamenů kladených na dostatečně širokou spáru můžete mezery vyplnit namísto písku zeminou a vysá­zet do nich nízké byliny nebo pokryvné rostliny, které spáry překryjí a změkčí okraje kamenů.


MzI4Y2Jm